Jste zde

Domů

Zajímavosti z Brd – 3

Turistické značení v Brdech. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
Turistické značení v Brdech. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Turistické využití vojenského újezdu

V článku se vyhneme turistickému využití Středních Brd před zřízením Vojenského újezdu Brdy, protože to byla doba dělostřelecké střelnice, která si zaslouží zvláštní pozornost. V té době platilo jednoduché pravidlo, že v pracovních dnech jsou Střední Brdy vojáků a o víkendech turistů, s výjimkou vstupu na dopadové plochy. S odstupem tří let po zrušení vojenského újezdu a zuřivých diskusí s tím spojených můžeme s nadsázkou konstatovat, že v případě zrušení vojenského újezdu se vlk nažral a koza zůstala celá. Armáda stále kontroluje území bývalého vojenského újezdu pro své potřeby a může si ho v podstatě kdykoliv uzavřít, ale nastavila taková pravidla, že zde funguje rozumná symbióza mezi vojáky a turisty k oboustranné spokojenosti…

http://turistika-brdy.cz/turisticke-vyuziti-vojenskeho-ujezdu-brdy-a-neco-o-uprave-jeho-hranic-s-nenadalym-koncem-7083

 

Cesty a cestičky ve vojenských Brdech a jejich význam

Brdy. Lesní cesta Aliance. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
Lesní cesta Aliance. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Dopravní komunikace ve Středních Brdech nikdy nedosáhly zvláštního významu, budeme-li se bavit o veřejných komunikacích pro automobilovou dopravu. Komunikace byly situovány v relativně malém území v souvislosti s osídlením Brd, v jihozápadní části území kolem obcí Padrť, Kolvín, Záběhlá a v severovýchodní části území kolem obcí Hrachoviště a Velcí.

Dnes, po 92 letech od zřízení dělostřelecké střelnice se dá říci, že se v oblasti využívání komunikací ve Středních Brdech nic podstatného nezměnilo. Komunikace jsou stále v režimu účelových a bohatá dopravní síť slouží dále vojákům, lesním hospodářům, případně dalším subjektům působících na tomto území. První atak na výstavbu veřejných komunikací v Brdech, které iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj formou zadání Územní studie Brdy v letech 2016 a 2017, byl díky iniciativě zástupců organizačních složek Ministerstva obrany a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR úspěšně zablokován…

http://turistika-brdy.cz/cesty-a-cesticky-ve-vojenskych-brdech-a-jejich-vyznam-7080

 

Brdy. Překrásné Jezírko pod Tokem, na jihovýchodním svahu Toku, patrně bývalá protipožární nádržka, dnes již neudržovaná, s čistou rašelinou zabarvenou vodou. Jezírkem protéká Tetřívčí potok, pramenící pár set metrů výše. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
Překrásné Jezírko pod Tokem, na jihovýchodním
svahu Toku, patrně bývalá protipožární nádržka, dnes
již neudržovaná, s čistou rašelinou zabarvenou vodou.
Jezírkem protéká Tetřívčí potok, pramenící pár set
metrů výše. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
.
Brdy. Kamenné schodiště nedaleko Kloboučku. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
Brdy. Kamenné schodiště nedaleko Kloboučku.
foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
.
Brdy. Dolejší Padrťský rybník. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
Brdy. Dolejší Padrťský rybník. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
.
Brdy. Střelnice nedaleko brdského zámečku Tři Trubky. foto Karel Urban
Brdy. Střelnice nedaleko brdského zámečku Tři Trubky.
foto Karel Urban
.
Brdy. Jezevčí skála. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
Brdy. Jezevčí skála. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
.

Výše položená partie rezervace Fajmanovy skály a Klenky s kameny a pokroucenými borovicemi. foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©
Výše položená partie rezervace Fajmanovy skály a Klenky
s kameny 
a pokroucenými borovicemi.
foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Rokle, přetínající jihovýchodní úbočí Toku

Jen těžko v Brdech naleznete tak krásné a zároveň tak opuštěné místo, jako je údolí, vryté do jihovýchodního svahu nejvyšší hory Brd Toku (865 m), zvané Rokle (též Fabiánův žleb). Lokalitu odvodňuje typicky horský, místy kaskádovitě spadající Tetřívčí potok. Ten pramení jižně od vrcholu v mokřadech a rašeliništích. Proto má jeho čistá a studená voda přirozeně nahnědlý nádech. Tetřívčí potok (jméno mu dali trampové, označen na některých mapách) rozhodně patří mezi nejzajímavější brdské vodoteče. Roklí strmě spadá kolem lokality, zvané u Břízy, a ještě níže se vlévá do Obecnického potoka (celková jeho délka je přibližně 3 km, spád od prameniště 250 m)…

http://turistika-brdy.cz/rokle-pretinajici-jihovychodni-uboci-toku-7077

 

Naučná stezka Klobouček

Přesně na sv. Václava, v pátek 28. září 2018, otevřely Vojenské lesy a statky ČR ve spolupráci se správou CHKO Brdy pro širokou veřejnost na Brdech jednu ze stěžejních návštěvnických tras – NAUČNOU STEZKU KLOBOUČEK. Vede z Obecnice na jedno z nejpozoruhodnějších míst v CHKO Brdy – na vrch Klobouček. Okružní trasa na sedmi kilometrech (zkrácená varianta trasy pro rodiny s dětmi a seniory měří 3 km) má celkem 12 zastavení, kde se návštěvníci dozvědí vše o lesnickém hospodaření ve středočeských horách, jeho historii, o myslivosti a floře i fauně zdejší přírody…

http://turistika-brdy.cz/otevira-se-naucna-stezka-kloboucek-7076

 

Tajemství Dolejšího Padrťského rybníka a něco o Josefském – třetím Padrťském rybníku

Hořejší a Dolejší Padrťské rybníky, kdysi nazývané Horní a Dolní, sloužily v minulosti pro rekreační a rybochovné účely, ale také zásobovaly pomocí odběrného kanálu náhony pro hamry, mlýny, šindelky a pily. Pod obcí Padrť se voda vracela zpátky do koryta Padrťského potoka. Dolejší Padrťský rybník měl vedle hlavního dřevěného vypouštěcího potrubí uzavíratelného čepem i odběrné potrubí stejného systému v levé části hráze, které sloužilo právě k napájení odběrného kanálu…

http://turistika-brdy.cz/tajemstvi-dolejsiho-padrtskeho-rybnika-a-neco-o-josefskem-tretim-padrtskem-rybniku-7074

 

Střelnice u loveckého zámečku Tři trubky

Po dokončení výstavby loveckého zámečku Tři trubky v roce 1890 nechal kníže Colloredo – Mannsfeld vybudovat pod zámečkem na pravém břehu Třítrubeckého potoka střelnici. Střelnice sloužila hostům zámečku jako místo, kde mohli předvést své střelecké umění. Před vlastním objektem střelnice byl vybudován dlouhý průsek lesem, na jehož konci byla navršena bezpečnostní ochranná bariéra, i vzhledem k tomu, že se střílelo směrem k hájovně Americe a k nedaleké obci Strašice. Střelnice byla po zřízení dělostřelecké střelnice a později vojenského újezdu užívána příležitostně hosty loveckého zámečku jak střelbou na terče, tak brokovou střelbou na letící terče…

http://turistika-brdy.cz/strelnice-u-loveckeho-zamecku-tri-trubky-7067

 

 

Jezevčí skála nad obcí Dobřív

Jihovýchodně nad malebnou podbrdskou vesničkou Dobřív (zde řada roubených chalup, vodní hamr) se zvedá jeden z výrazných brdských vrchů, zvaný Převážení (607 m). Z jeho vrcholové partie k východu pozvolna klesá kamenitý, prastarý, převážně bukový háj. Ze západního svahu se naopak strmě zvedá romantická Jezevčí skála, kterou opravdu nelze přehlédnout. Jezevčí skálu ve skutečnosti tvoří pásmo skalisek, sjednocených severojižní osou, protkané břízami a pokroucenými borovicemi. Ve střední části jsou skaliska nejvyšší a nejmohutnější, a to zejména z pohledu od vrcholu Převážení.

http://www.turistika-brdy.cz/jezevci-skala-nad-obci-dobriv-7062

 

Fajmanovy skály a Klenky, přírodní rezervace v Jižních Brdech

Rezervace zde byla v roce 1955 vyhlášena zejména k ochraně přirozených borů a jedlobučin na divokých buližníkových skalách a sutích. Dostala jméno po Janu Fajmanovi, spálenopoříčském purkmistrovi, jenž prý tuto část lesa vlastnil. Rezervaci najdete nedaleko podbrdské vesničky Chynín. Z pěkné vrcholové partie se mezi stromy rozhlédneme směrem k Železnému Újezdu (zde rozhledna), Novým Mitrovicím a dále ke Spálenopoříčsku. Jedná se o enklávu původní, neporušené a poměrně orientačně i fyzicky těžko přístupné brdské přírody. Nejvýraznější skalisko je však poněkud níže a jižněji, někdy nazývané v užším slova smyslu jako Fajmanova skála. Mohutné, divoké a rozeklané skalisko na nás dozajista zapůsobí svoji nekompromisní tvrdou a odlehlou krásou.

http://www.turistika-brdy.cz/fajmanovy-skaly-a-klenky-prirodni-rezervace-v-jiznich-brdech-7059


 

  Obrázek uživatele admin

  Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

  Generální partner

  Lesy České republiky a.s.

           Partneři

            HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

            Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

  Hlavní partneři

  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
  Alpine Pro

           Partnerské spolky

            Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
          Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

  Partnerské instituce, organizace a firmy

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

  WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

  Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy