Jste zde

Domů

Osobnosti české turistiky oslavily 130 let KČT v Senátu Parlamentu ČR

Klub českých turistů (KČT) prožívá v letošním roce jubilejní sezonu. Oslavy 130 let od založení KČT vyvrcholily ve druhém červnovém víkendu, zároveň klub připomíná 100 let od vzniku republiky. Právě u těchto příležitostí se uskutečnil 9. června 2018 slavnostní večer v Senátu Parlamentu České republiky.

Pohled do slavnostního sálu Senátu, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR
Pohled do slavnostního sálu Valdštejnského paláce, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

V jakém duchu se nesl? Pokora, emoce a uznání všem, kdo se zasloužili o rozvoj turistiky a ve svém úsilí pokračují do dnešních dnů.

Stovka osobností českého turistického, politického i veřejného života se sešla v reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, aby důstojně oslavila výročí 130 let KČT a vyjádřila uznání všem, kdo se na rozvoji české turistiky podíleli. Nechybělo vyznamenání výrazných osobností KČT, zápisu do Síně slávy české turistiky se dočkal také jeden ze zakladatelů KČT František Čížek.

Oficiálním programem poutavě provázel moderátor Jan Rosák, který na úvod představil významné hosty – byli jimi senátoři Zbyněk Linhart, Miroslav Nenutil, Miloš Vystrčil, Lubomír Franc, Ladislav Kos, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, vzdělavatel České obce sokolské Zdeněk Mička, ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, čestný předseda KČT Jan Havelka, členové čestného předsednictva oslav a zástupci turistických klubů ze Slovenska, z Maďarska a z Polska.

Po úvodní zdravici senátora Zbyňka Linharta hosté zhlédli dokumentární film ze stotřicetileté historie KČT. Patnáctiminutový snímek přiblížil divákům období vzniku KČT a činnost prvních předsedů, značkařů či výstavby chat a rozhleden. Dokument připomněl život klubu v éře první republiky, v době válečné, budovatelské i polistopadové až po současnost.

Významnou částí programu bylo uvedení dr. Čížka a zakládajícího pražského odboru KČT do Síně slávy české turistiky a udělení vyznamenání celkem šesti zasloužilým činovníkům a pracovníkům bývalého Svazu turistiky a v roce 1990 znovu obnoveného Klubu českých turistů.

Do Síně slávy české turistiky byli uvedeni František Čížek, zakladatel Klubu českých turistů a KČT, odbor Praha, dnes působící jako KČT, oblast Praha. Nejvyšší vyznamenání KČT, medaili architekta Vratislava Pasovského převzali: senátoři Zbyněk Linhart a Miloš Vystrčil, Zdar Srdečný, klasifikátor KČT, Rostislav Chrastina, předseda sekce lyžařské turistiky, František Bílek, metodik a vedoucí sekretář Svazu turistiky, Josef Schneeweiss, předseda sekce cykloturistiky, člen předsednictva Svazu turistiky a tvůrce cykloznačení. Vyznamenání Čestný odznak KČT převzali: Květoslava Haubertová, sekretářka Svazu turistiky a spoluorganizátorka turistických srazů, Václav Tittelbach, sekretář Svazu turistiky a Klubu českých turistů.

Čestný předseda KČT Jan Havelka předvedl všem přítomným především svoji neúnavnou houževnatost a nadšení pro historii a propagaci české turistiky. Ve svém proslovu „Z patra“ pohovořil o nejzásadnějších milnících klubu. Vyzdvihl především dodatečně zjištěnou skutečnost o zásluhách Františka Čížka o vznik KČT.

V závěru dostali slovo významní hosté, kteří přednesli zdravice spolupracujících spolků (Sokol, Český olympijský výbor) a partnerských firem. Byli to zástupce starostky České obce sokolské, vzdělavatel Zdeněk Mička, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, ředitel Historického muzea z Národního muzea Marek Junek, ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová a generální sekretář Klubu slovenských turistů Dušan Valúch.

Vítaným zpestřením programu bylo vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie České republiky a pěvkyně a zároveň členky KČT, odboru Vojty Náprstka, Barbory Přechové, kterou při jejím excelentním zpěvu doprovodil na klavír plk. Václav Blahunek.

Slavnostní program se nesl po celou dobu v atmosféře plné pokory, pozitivních emocí a uznání zásluh našich předků, dobrovolníků, mecenášů a propagátorů turistiky. Bylo zmíněno, že ve válečném období, jako jeden z mála povolených organizací, KČT pod sebe „přikryl“ zakázané organizace a tím jim umožnil existenci. Byly to například Junák, Skaut či Sokol.

 

Účast na tomto slavnostním večeru byla pomyslnou odměnou za úsilí a nezištnou práci v KČT. Důstojná atmosféra toho byla důkazem a jako třešnička na dortu působila při odchodu dárková taška s pamětní medailí a dalšími dárky z dílny ústředního orgánu KČT. Poděkování za scénář programu, film, produkci večera, péči o hosty i zajištění pamětních suvenýrů zaslouží každý, kdo se na společném díle podílel. KČT má za sebou velice důstojné připomenutí své 130leté historie a před sebou smělé plány k tomu, aby zájem o turistiku, spolkovou činnost a dobrovolnictví nevyhasl ani v dnešní přetechnizované, komerční a uspěchané době.

zpráva KČT

Slavnostním večerem provází moderátor Jan Rosák, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRSlavnostním večerem provázel moderátor Jan Rosák, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Účast senátorů (zprava): Ing. Zbyněk Linhart, Ing. Ladislav Kos s manželkou, Mgr. Miroslav Nenutil, RNDr. Bc. Lubomír Franc, Miloš Vystrčil, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRÚčast senátorů (zprava): Ing. Zbyněk Linhart, Ing. Ladislav Kos s manželkou, Mgr. Miroslav Nenutil, RNDr. Bc. Lubomír Franc, Miloš Vystrčil, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

V první řadě sálu zasedli (zprava): předseda KČT Mgr. Vratislav Chvátal, čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka a klavírista plk. Václav Blahunek s manželkou, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRV první řadě sálu zasedli (zprava): předseda KČT Mgr. Vratislav Chvátal, čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka a klavírista plk. Václav Blahunek s manželkou, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

V úvodu vystoupil s pozdravem předseda Senátu Milana Štěcha senátor Ing. Zbyněk Linhart, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRV úvodu vystoupil s pozdravem předseda Senátu Milana Štěcha senátor Ing. Zbyněk Linhart, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Vystoupení senátora Ing. Zbyňka Linharta, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRVystoupení senátora Ing. Zbyňka Linharta, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pohled do slavnostního sálu Valdštejnského paláce, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPohled do slavnostního sálu Valdštejnského paláce, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pohled na čelo sálu ve Valdštejnském paláci, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPohled na čelo sálu ve Valdštejnském paláci, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Vystoupení žesťového kvinteta Hudby hradní stráže a Policie ČR, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRVystoupení žesťového kvinteta Hudby hradní stráže a Policie ČR, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pohled do sálu při vystoupení žesťového kvintetu Hudby hradní stráže a Policie ČR, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPohled do sálu při vystoupení žesťového kvintetu Hudby hradní stráže a Policie ČR, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Projev předsedy KČT Mgr. Vratislava Chvátala, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRProjev předsedy KČT Mgr. Vratislava Chvátala, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Vystoupení zpěvačky Ing. Barbory Přechové (členky KČT). Na klavír ji doprovází plk. Václav Blahunek, dirigent Hudby hradní stráže, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRVystoupení zpěvačky Ing. Barbory Přechové (členky KČT). Na klavír ji doprovází plk. Václav Blahunek, dirigent Hudby hradní stráže, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Uvedení zakladatele KČT JUDr. Františka Čížka do Síně slávy české turistiky. Diplomy předává předseda KČT, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRUvedení zakladatele KČT JUDr. Františka Čížka do Síně slávy české turistiky. Diplomy předává předseda KČT, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Diplomy o uvedení JUDr. Františka Čížka do Síně slávy české turistiky převzali (zleva): Doc. RNDr. Zdeněk Mička, vzdělavatel České obce sokolské, paní Eliška Formanová, starostka obce Bukvice a předseda KČT, oblasti Praha, Ing. Ivan Press, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRDiplomy o uvedení JUDr. Františka Čížka do Síně slávy české turistiky převzali (zleva): Doc. RNDr. Zdeněk Mička, vzdělavatel České obce sokolské, paní Eliška Formanová, starostka obce Bukvice a předseda KČT, oblasti Praha, Ing. Ivan Press, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Předseda KČT předává diplomy uvedení KČT, odboru Praha (dnes KČT, oblast Praha) do Síně slávy česká turistiky, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPředseda KČT předává diplomy uvedení KČT, odboru Praha (dnes KČT, oblast Praha) do Síně slávy česká turistiky, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Za KČT, oblast Praha převzali diplomy Zdena Krejčíková, archivářka KČT a předseda KČT, oblast Praha, Ing. Ivan Press, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRZa KČT, oblast Praha převzali diplomy Zdena Krejčíková, archivářka KČT a předseda KČT, oblast Praha, Ing. Ivan Press, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Nejvyšší vyznamenání KČT, medaili architekta Vratislava Pasovského předává předseda KČT senátorovi Ing. Zbyňku Linhartovi, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRNejvyšší vyznamenání KČT, medaili architekta Vratislava Pasovského předává předseda KČT senátorovi Ing. Zbyňku Linhartovi, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Senátoru Ing. Zbyňku Linhartovi blahopřeje také čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRSenátoru Ing. Zbyňku Linhartovi blahopřeje také čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Medaili architekta Vratislava Pasovského předává předseda KČT senátorovi RNDr. Miloši Vystrčilovi, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRMedaili architekta Vratislava Pasovského předává předseda KČT senátorovi RNDr. Miloši Vystrčilovi, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Medaili architekta Vratislava Pasovského, určenou panu Zdaru Srdečnému, přebírá paní Jaroslava Kulhavá, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRMedaili architekta Vratislava Pasovského, určenou panu Zdaru Srdečnému, přebírá paní Jaroslava Kulhavá, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Medailí architekta Vratislava Pasovského byl vyznamenán pan Rostislav Chrastina, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRMedailí architekta Vratislava Pasovského byl vyznamenán pan Rostislav Chrastina, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Medaili architekta Vratislava Pasovského přebírá pan Mgr. František Bílek, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRMedaili architekta Vratislava Pasovského přebírá pan Mgr. František Bílek, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Mgr. Františku Bílkovi blahopřeje čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRMgr. Františku Bílkovi blahopřeje čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Medaili architekta Vratislava Pasovského přebírá Ing. Josef Schneeweiss, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRMedaili architekta Vratislava Pasovského přebírá Ing. Josef Schneeweiss, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Ing. Josef Schneeweiss (uprostřed) s předsedou KČT Mgr. Vratislavem Chvátale (vpravo) a čestným předsedou KČT Ing. Janem Havelkou, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRIng. Josef Schneeweiss (uprostřed) s předsedou KČT Mgr. Vratislavem Chvátale (vpravo) a čestným předsedou KČT Ing. Janem Havelkou, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Čestný odznak KČT přebírá paní Květoslava Haubertová, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRČestný odznak KČT přebírá paní Květoslava Haubertová, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Paní Květoslava Haubertová s předsedou KČT Mgr. Vratislavem Chvátalem, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPaní Květoslava Haubertová s předsedou KČT Mgr. Vratislavem Chvátalem, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Čestný odznak KČT přebírá Ing. Václav Tittelbach, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRČestný odznak KČT přebírá Ing. Václav Tittelbach, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pan Ing. Václav Tittelbach (uprostřed) s předsedou a čestným předsedou KČT, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPan Ing. Václav Tittelbach (uprostřed) s předsedou a čestným předsedou KČT, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka při svém projevu, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRČestný předseda KČT Ing. Jan Havelka při svém projevu, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka u řečnického stolku, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRČestný předseda KČT Ing. Jan Havelka u řečnického stolku, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pohled do sálu při projevu Ing. Jana Havelky, čestného předsedy KČT, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPohled do sálu při projevu Ing. Jana Havelky, čestného předsedy KČT, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Vystoupení žesťového kvinteta Hudby hradní stráže a Policie ČR, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRVystoupení žesťového kvinteta Hudby hradní stráže a Policie ČR, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Žesťový kvintet Hudby hradní stráže a Policie ČR po vystoupení, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRŽesťový kvintet Hudby hradní stráže a Policie ČR po vystoupení, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pozdrav vzdělavatele České obce sokolské Doc. RNDr. Zdeňka Mičky, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPozdrav vzdělavatele České obce sokolské Doc. RNDr. Zdeňka Mičky, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pozdrav předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPozdrav předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pozdrav ředitelky agentury CzechTourism, Doc. Ing. Moniky Palatkové, CSc., foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPozdrav ředitelky agentury CzechTourism, Doc. Ing. Moniky Palatkové, CSc., foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pozdrav ředitele Historického muzea Mgr. marka Junka, Ph.D., foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPozdrav ředitele Historického muzea Mgr. marka Junka, Ph.D., foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pozdrav ředitelky Muzea hlavního města Prahy, PhDr. Zuzany Strnadové, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPozdrav ředitelky Muzea hlavního města Prahy, PhDr. Zuzany Strnadové, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Pozdrav generálního sekretáře Klubu slovenských turistů Ing. Dušana Valúcha, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČRPozdrav generálního sekretáře Klubu slovenských turistů Ing. Dušana Valúcha, foto Kancelář Senátu Parlamentu ČR

 

Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

          Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
Alpine Pro

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy